Watersportvereniging Drachten-Veenhoop

Huisregels

Deze gelden voor het clubhuis en het terrein van W.S.V Drachten-Veenhoop

 • Het clubhuis Het Roefke is een ontmoetingsplaats voor watersporters, waar contacten kunnen worden gelegd en onderhouden, en onder het genot van een consumptie kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld.
 • In het clubhuis vinden ook bijeenkomsten plaats, zoals lezingen, instructies en cursussen in zaken die voor een watersporter interessant zijn. Ook vinden er leden-, bestuurs- en commissievergaderingen plaats, evenals feestavonden of bijzondere activiteiten en evenementen om de sociale contacten tussen de leden te bevorderen.
 • Houdt het clubhuis netjes en heel. Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken
 • De berging is bedoeld voor de opslag van boten, materialen en natte kleding. Gebruik niet de kantine voor het drogen van kleding.
 • Bij ieder evenement of activiteit dient er een barvrijwilliger aanwezig te zijn. Hij/zij heeft recht op 2 vrije consumpties per dienst. Tot de taak van de barvrijwilliger behoort ook: schoonmaken van glas en servieswerk, spoelbakken en aanrecht, keuken en vloer achter de bar, het ordenen van stoelen/tafels/krukken/enzovoorts.
 • Bij activiteiten in de winter kunnen de kachels op afstand aan worden gezet, een uur van te voren is meestal voldoende. Djurre Botenga, Jan Kampherbeek en Joost Coolegem zijn hiertoe bevoegd.
 • Degene, die als laatste het gebouw verlaat ziet erop toe, dat alle ramen en deuren zijn gesloten, de verlichting en de kachels uit zijn, alle gordijnen dicht zijn en het alarm wordt ingeschakeld.
 • Sociale Hygiene: hiermee wordt bedoeld dat we op een goede en gezonde manier met elkaar omgaaan en dat we rekening houden met elkaars waarden en normen. Het gaat daarbij ook om hoe we verantwoord alcoholgebruik in het clubhuis kunnen bevorderen.
 • Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken verkocht en is het niet toegestaan dat zij alcohol nuttigen in het clubgebouw of het buitenterrein.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubgebouw of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het clubhuis, de berging en het buitenterrein zijn rookvrij.

Kijk in de Kalender » voor onze activiteiten!#development
37.5
890
27
18.206.48.243