Watersportvereniging Drachten-Veenhoop

Beleidsplan 

Watersportvereniging Drachten-Veenhoop heeft een beleidsdocument.Hierin hebben we een aantal ontwikkelingen beschreven, is er een sterkte-zwakte analyse gemaakt en zijn reacties van leden en externen in het document meegenomen. Op basis van dit document hebben we een jaarplan opgesteld. Beide documenten zijn in de Algemene LedenVergadering van 9 maart 2020 besproken en vastgesteld. Leden kunnen via hun persoonlijke Login het verslag van de ledenvergadering bekijken.

Beleidsdocument

DOWNLOAD beleidsdocument→

Jaarplan 2020 WSV Drachten Veenhoop

Dit jaarplan is gebaseerd op het beleidsdocument 2020. Zoals daarin wordt aangegeven is groei van het aantal leden noodzakelijk en heeft dit voor de vereniging de hoogste prioriteit.

In de middelen, zoals inrichting clubgebouw/terrein, materialen en website, wil de vereniging dit jaar nog een slag maken. Middelen zijn vooral voorwaardenscheppende factoren, belangrijk, maar meestal geen reden om lid te worden van een vereniging.

Daarom moeten we in 2020 kijken op welke (nieuwe) activiteiten we in 2020 de focus willen leggen. Activiteiten die in 2020 nieuwe leden opleveren en waarbij huidige leden lid blijven. We kunnen niet alles wat we willen in een jaar realiseren, daarom komt er ook nog een jaarplan 2021-2025

Op 18 april wordt het nieuwe clubgebouw geopend. Een gelegenheid bij uitstek om onze vereniging te profileren en te promoten. We moeten dan duidelijk maken wat we te bieden hebben en waarom mensen lid willen worden van onze vereniging of onze vereniging willen sponsoren.

 

I Middelen 2020

Clubgebouw

  • Inrichting en aankleding, jeugdhoek, tijdschriften, etc.
  • Opslagruimte achter het gebouw, ism met de roei- en kanovereniging, onder andere voor stalling jeugdboten zodat alle jeugdactiviteiten zich rondom het clubgebouw afspelen. Camerabewaking, brandveiligheid, wifi, verlichting, etc.
  • Zonnepanelen
  • Opening clubgebouw op 18 april

Website

  • Een nieuwe website (moet voor de opening van het clubgebouw klaar zijn)
  • Ledenadministratie up-to-date, via de website.
  • Maandelijks versturen van nieuwsbrieven via de website
  • Ledenlogin: reisverslagen motorboottochten, vragenforum, uitslagen
  • Meerder bestuursleden die inhoud op de website kunnen plaatsen
  • Redactielid/leden

Sponsoring: Kortingspas leden

We willen bedrijven benaderen die korting geven als leden bij hen kopen. Aspius heeft Bijvoorbeeld al een toezegging gedaan voor korting. Naam bedrijf wordt vermeld op de website

Sponsoring: Club van 100

Bedrijven en personen kunnen de club sponsoren middels een bijdrage van minimaal 100 euro per jaar. Hiervoor is de naam met een link naar het bedrijf zichtbaar op de website en wordt men vermeld op het sponsorbord in de kantine. Voor alle sponsoren wordt een keer per jaar een activiteit georganiseerd.

Sponsoring: materialen

We zoeken sponsoren die materieel willen sponsoren, zoals supboards, Optimisten, Valken, volgboten en motoren, reddingsvesten, shirtjes en jacks.  Op deze materialen is naam-reclame van een sponsor mogelijk. Ook voor deze sponsoren is de naam met een link naar het bedrijf zichtbaar op de website en wordt men vermeld op het sponsorbord in de kantine. Voor alle sponsoren wordt een keer per jaar een activiteit georganiseerd. Voor de opening mogelijke sponsoren inventariseren, benaderen en uitnodigen voor de opening op 18 april.

Donaties

Mensen kunnen een eenmalige of jaarlijkse donatie (van minimaal 15 euro) doen aan de vereniging. Donateurs ontvangen de nieuwsbrief van de vereniging. De mogelijkheid om donateur van de vereniging te worden onder de aandacht brengen, onder andere bij de opening op 18 april.

 

II Activiteiten 2020

Suppen 2020

Suppen is de snelst groeiende watersport van Nederland. Hier liggen voor de vereniging op het ogenblik kansen. Er is vraag naar en Smallingerland heeft geen supschool. Kansen op nieuwe leden en inkomsten en kansen op een ander publiek. Bovendien ontstaat er meer activiteit bij het clubgebouw.
Nodig: een businessplan, instructeurs en supboards en een paar mensen die dit oppakken.
Bestuur werkt dit verder uit. Komt met een plan op ALV

Zeilen voor volwassenen/50+/jeugd met grote open zeilboot 2020

Ook hier liggen kansen om nieuwe leden te trekken en een nieuwe activiteit, waar vraag naar is, te ontwikkelen en aan te bieden.

Nodig: plan maken, boten (kopen/huren? Ligplaats), instructeurs, planning en een paar mensen die dit oppakken.

Zomeravondzeilen 2020

Er is vraag naar zomeravondzeilen. En voor jeugdleden ligt hier de mogelijkheid om wedstrijdervaring op te doen met een (huur-)boot van de vereniging.

Nodig: een paar mensen die dit oppakken

Jeugdzeilen 2020 en 2021

Deze activiteit loopt goed, belangrijk om in de afspraken naar ouders toe duidelijk te zijn.

Dit jaar beschikken we via een lid over een Valk, zodat ook de jeugd omdat hiermee kan kennis maken. In 2019 waren er minder deelnemers dan verwacht, aandachtspunt voor 2020.

Onderzoeken of uitbreiding jeugdzeilen mogelijk is in 2021, het clubgebouw en het materiaal zijn er.

Data en tarieven 2021 staan ruim van te voren gepland, info op de website, mensen kunnen zich tijdig inschrijven

Motorbootvaren 220

De pinkstertocht 2020 staat weer gepland.

We willen aspirant motorbootvaarders ondersteunen (we hebben veel kennis ervaring in vereniging), bijvoorbeeld door mensen die overwegen een boot aan te schaffen/huren) kennis te laten maken met motorbootvaren of een praktische cursus aanleggen en wegvaren.

Vragenforum op de website, informatie op website en in nieuwsbrief

Specifieke praktische cursus aanbieden, bv. motortechniek etc.

Nodig: een paar mensen die die dit oppakken

Cursussen winterprogramma 2020/2021

De bestaande cursussen Vaarbewijs 1 en 2 en Kustnavigatie staan ruim van tevoren gepland, info op de website, mensen kunnen zich inschrijven, reclame voor maken

Inventariseren welke cursussen we nog meer zouden kunnen aanbieden en dit organiseren

Nodig: paar mensen die dit oppakken, kan in combinatie met het organiseren van lezingen

Lezingen en andere activiteiten winterprogramma 2020/2021

In de maanden oktober tot en met april is er een maandelijks activiteit in het clubgebouw

Info ruim van tevoren op website en reclame voor maken.

Nodig: een paar mensen die dit oppakken, kan in combinatie met het organiseren van cursussen

Klaverjassen 2020-2021

Opzet klaverjassen staat op de website, data staan ruim van tevoren gepland, info op de website, mensen kunnen zich inschrijven.

Evenementen en bijeenkomsten 2020

Activiteiten als open dag, nieuwjaarsreceptie, algemene ledenvergadering, afsluiting vaarseizoen, etc. staan ruim van tevoren gepland, info op de website, tijdig over communiceren.


Kijk in de Kalender » voor onze activiteiten!#development
27.6
926
27
44.211.31.134