Watersportvereniging Drachten-Veenhoop

SUPPEN

Op het kabbelende water, tussen de ruisende rietpollen door, je ontspannen voortbewegen over het water, oftewel Stand Up Paddling (SUP). Bij suppen gebruik je werkelijk alle spiergroepen in je lichaam, het is ontspannend en je kunt er leuke sociale contacten mee opdoen. 


Nieuwsgierig geworden? Bij watersportvereniging Drachten-Veenhoop zijn we met een groep van dertien enthousiaste gecertificeerde instructeurs. We laten je graag kennismaken met deze mooie en snelst groeiende watersport van dit moment!

Als je op het menu gaat staan (de drie streepjes in het midden bovenaan deze pagina) dan zie je in het menu ons aanbod uitgebreid staan, inclusief aanmeldingsformulieren per activiteit.

 

Aanmelding

Op de website vind je een overzicht van onze cursussen, clinics en tochten. Via het aanmeldingsformulier kun je je hiervoor opgeven. De meeste cursussen hebben een maximum aantal deelnemers, is dat aantal bereikt dan is het niet meer mogelijk om je nog aan te melden. Een cursus gaat door bij minimaal 3 aanmeldingen. Na inschrijving maakt de instructeur een whatsapp-groep aan voor de onderlinge communicatie, bijvoorbeeld bij het afzeggen van de les i.v.m. slecht weer of om foto’s van de les uit te wisselen. Bij het aanmeldingsformulier is het dan ook belangrijk om je 06-nummer in te vullen. Mocht je vragen hebben over het aanmelden en inschrijven stuur dan een mail naar: zoka AT wsvdrachtenveenhoop DOT nl 
 

Kosten en betaling

Per cursus, clinic of tocht staat aangegeven wat de kosten zijn. We maken gebruik van automatische incasso, waarbij het bedrag pas wordt afgeschreven als de activiteit ook daadwerkelijk heeft plaats gevonden.
 

Leden van de watersportvereniging krijgen korting. Het is dan ook aantrekkelijk om lid te zijn of te worden van onze vereniging. De vereniging kent een gezinslidmaatschap, dat wil zeggen dat als iemand lid is, ook voor een eventuele partner en/of thuiswonende kinderen de kortingen van toepassing zijn die ook voor het lid van gelden. Dus ook bij activiteiten zoals zeillessen, cursussen vaarbewijs of het kopen van een board. Het lidmaatschap bedraagt € 47,50 per jaar. Voor meer informatie: klik hier 
 

Veel organisaties hebben tegenwoordig een ‘Leefstijlbudget’. Werknemers kunnen dan (een deel van) de kosten van bewegingsactiviteiten bij hun werkgever indienen. Mogelijk kun je daar gebruik van maken, informeer eens bij je werkgever. 
 

Voorwaarden deelname en eigen risicoverklaring 

Om deel te kunnen nemen aan onze cursussen, tochten of clinis moet je kunnen zwemmen en medisch fit genoeg zijn om het suppen te beoefenen. We hanteren om die reden een minimumleeftijd van 14 jaar, waarbij we ervan uitgaan dat je voldoende kracht en doorzettingsvermogen hebt om aan een cursus, tocht of clinic deel te kunnen nemen. Als je zwanger bent is het niet mogelijk om deel te nemen. Je kunt gebruik maken van zwemvesten van de vereniging, welke verplicht zijn bij de cursussen en de clinics. Deelname is altijd op eigen risico. Heb je inhoudelijke vragen over het suppen dan kun je een mail sturen naar: suppen AT wsvdrachtenveenhoop DOT nl 
 

Voordat een cursus of clinic begint ondertekenen alle deelnemers een formulier, waarop ze aangeven bekend te zijn met de voorwaarden en deelnemen op eigen risico:

- Ten alle tijden dient u zich te houden aan de instructies die vanuit de Watersportvereniging Drachten-Veenhoop worden gegeven. 

- Instructeurs hebben het recht een activiteit af te gelasten dan wel af te breken als de weersomstandigheden hier aanleiding voor geven.

- Een deelnemer die met eigen materiaal deelneemt aan een activiteit verklaart dat dit in goede staat verkeert en veilig te gebruiken is.

- U dient te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • U heeft minimaal zwemdiploma A 
  • U heeft afgelopen jaren nog gezwommen.
  • U bent niet onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol
  • U heeft geen ziekten en/of ernstige lichamelijke/geestelijke klachten en/of gebruikt geen medicijnen waarvan u weet, of kan vermoeden, dat deze van invloed zijn op een veilige en verantwoorde deelname aan de activiteit.
    Bij twijfel overlegt u met de instructeur, zodat deze kan bekijken of aan de voorwaarden voldaan wordt.

    Door ondertekening van dit formulier geeft ondergetekende aan te voldoen aan bovengenoemde voorwaarden en aanvaardt ondergetekende dat Watersportvereniging Drachten-Veenhoop en hun instructeurs niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, voor materiële of immateriële schade met inbegrip van directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, welke voortvloeien uit of verband houden met bezoek of deelname aan een cursus, les, clinic, training of andere activiteit van Watersportvereniging Drachten-Veenhoop.

 

Covid-19

Suppen is een buitensport die in het licht van de maatregelen rondom Covid meestal veilig te beoefenen is. Als vereniging hebben we afspraken gemaakt hoe we hier mee omgaan, zoals 1,5 meter afstand houden, handen wassen en het reinigen van de peddels. De situatie blijft echter onzeker en kan zomaar veranderen. Het kan zijn dat door de maatregelen de groepsgrootte van een cursus naar beneden moet worden bijgesteld of dat een cursus zelfs helemaal niet doorgaat. Bij de start van een cursus, clinic of tocht zal de instructeur aandacht besteden aan de op dat moment geldende afspraken rondom Covid.
 

Kledingadvies

Het is handig om sneldrogende (sport-)kleding te dragen, eventueel met een dun jasje er nog overheen als het wat kouder is. Qua schoeisel kun je voor een goede grip het beste surfschoenen dragen of anders op blote voeten gaan. Neem voor de zekerheid een setje extra kleding mee, een handdoek en een flesje water. Van ons krijg je een zwemvest. Neem geen waardevolle spullen mee op de sup, er is bij de vereniging een afsluitbare kast waarvan de instructeur een sleutel heeft.

Onze Instructeurs

Onze instructeurs zijn gecertificeerd door het Nederlands Watersportverbond of zijn in opleiding hiervoor.

 


Baukje

Danielle

Joke


Jordy


Laura


Marielle


Wypkje

 
Annalies

 
Anita

 
Zwaantje  


Onze CIOS-stagaires: Nathan en Timo


Hanneke


 

 

 

 


Kijk in de Kalender » voor onze activiteiten!#development
20.1
970
27
54.80.249.22