Watersportvereniging Drachten-Veenhoop

Privacy statement WSV Drachten-Veenhoop

23 mei 2018

 

WSV Drachten-Veenhoop, gevestigd te Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

E-mailadres: info AT wsvdrachtenveenhoop DOT nl
Website: www.wsvdrachtenveenhoop.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

WSV Drachten-Veenhoop verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging, gebruik maakt van daaruit voortvloeiende diensten en omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
1. Voor- en achternaam
2. Adresgegevens
3. Telefoonnummers
4. E-mailadres
5. Iban nummers
6. Boot gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WSV Drachten-Veenhoop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Het afhandelen van uw betaling
2. Verzenden van onze nieuwsbrief
3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten

WSV Drachten-Veenhoop neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WSV Drachten-Veenhoop) tussen zit.
WSV Drachten-Veenhoop gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
1. MS-Office - Word - Excel - PowerPoint, t.b.v. databases, nieuwsbrieven, teksten etc.
2. Wordpress t.b.v. website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WSV Drachten-Veenhoop bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie├źn van persoonsgegevens: Voor- en achternaam ........... voor de duur van het lidmaatschap
Adresgegevens ......................idem
Telefoonnummer .................. idem
E-mailadres ........................... idem
Iban nummers ........................idem
Boot gegevens ....................... idem

Delen van persoonsgegevens met derden

WSV Drachten-Veenhoop verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WSV Drachten-Veenhoop gebruikt alleen cookies om de website optimaal te laten werken en het surfen op de website makkelijker te maken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WSV Drachten-Veenhoop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van uw beschikken in een computerbestand naar uw of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info AT wsvdrachtenveenhoop DOT nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij uw een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

WSV Drachten-Veenhoop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. '
Dat kan via de onderstaande link:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WSV Drachten-Veenhoop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur: info AT wsvdrachtenveenhoop DOT nl


Kijk in de Kalender » voor onze activiteiten!#development
38.3
910
27
44.211.31.134