Watersportvereniging Drachten-Veenhoop

Terug naar Nieuwsbrief / Archief

24.12.2021
Nieuwsbrief 10 2021

Een korte terugblik op 2021, een jaar waarin:

we 64 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen.

veel niet kon gebeuren maar gelukkig ook veel wel kon door gaan.

veel mensen hebben genoten van de watersport.

het steeds weer afwachten was wat kon doorgaan en wat niet.

veel mensen zich ingezet hebben om er wat moois van te maken met elkaar.

het clubhuis goed gebruikt is. Samen met de roei- en kanovereniging is het nu onze gezamelijke kantine.

we heel veel blije gezichten zagen als we met elkaar het water op konden. Of het nu op een supplank, een Optimist, een jeugdboot, een Valk of een motorboot was. Plezier was er voor iedereen.

we met behulp van sponsors onze vloot behoorlijk heben uitgebreid, met 10 extra sup planken, 9 mooie Optimisten en 1 Splash.

we onze vereniging verder uit konden bouwen. Daar zijn we nog lang niet klaar mee. Daar gaan we volgend jaar gezamenlijk gewoon mee door.

er geen avond gehouden kon worden om nieuwe leden binnen de vereniging te verwelkomen en een bijenkomst voor alle sponsoren niet konden organiseren

we geen avtiviteit konden organiseren om met alle mensen die zich voor de verenging hebben ingezet konden napraten onder het genot van een drankje en een hapje.

we met vertrouwen vooruitblikken naar 2022!

Het bestuur wenst alle leden en hun familie fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gezond en voortvarend 2022.

 

Alvast een korte vooruitblik naar 2022

Speerpunten voor volgend jaar zijn zeker het jeugdzeilen en het zeilen voor volwassenen. 

We zijn aan het kijken hoe we volgend jaar voldoende kader kunnen krijgen voor het jeugdzeilen. Veel kinderen willen graag leren zeilen, er is zelfs een wachtlijst.

Ook voor zeillessen aan volwassenen is veel belangstelling, naast uitbreiding van kader zoeken we ook iemand die dit wil coördineren, uiteraard met steun vanuit het bestuur.

Bij het suppen gaan we een samenwerkingsverband aan met Supschool Drachten. Hierdoor kunnen straks nog meer mensen kennis maken met het suppen en de WSV. Zo wordt het straks ook mogelijk om overdag en in het weekend sups te huren. 

De website wordt verder ingericht. Zo kunnen leden die ook deelbootgebruiker zijn, straks via de website zien of er een Valk beschikbaar is en deze meteen ook reserveren. 

Ook zijn we de statuten en het huishoudelijk reglement aan het updaten en aan te passen aan nieuwe wetgeving: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). In de komende ALV zullen deze worden voorgelegd aan de leden van de vereniging.

We kijken ook hoe we onze accomodatie kunnen verbeteren, zoals de inrichting van het achterterrein, het clubhuis, fietsenstalling en de steiger.  

En natuurlijk hopen we in het voorjaar, als alle maatregelen rondom Corona het toelaten, op een feestelijke manier het clubhuis officieel te openen.

Kortom: we kijken uit naar weer een mooi jaar voor de watersport.
 

Winterprogramma

Helaas kunnen er op dit moment geen activiteten in ons clubhuis plaatsvinden. Zodra dat weer kan zullen we proberen toch nog de nodige winteractiviteten te organiseren.
 

Algemene ledenvergadering

Normaliter is er eind maart een algemene ledenvergadering. Vorig jaar is deze vergadering on-line gebeurt. Dat is slecht bevallen. Er is on-line nauwelijks interactie met de aanwezige leden en de mening van de aanwezigen is dan slecht te peilen. Het bestuur wil daarom de ALV uitstellen totdat we, bijna, zeker weten dat die met aanwezige leden gehouden kan worden. Wanneer dat is kunnen we nog niet zeggen.


#development
24.8
998
28
44.201.99.222